Priser

Hvad koster det at gå til advokat?

Nogle frygter, at det bliver meget dyrt og måske også meget besværligt at involvere en advokat. Men det kan blive meget dyrere i sidste ende, hvis man lader værre.

Advokater kan ikke bare tage et hvilket som helst salær. Der gælder nemlig en række forskellige regler for størrelsen på advokatens salær. Salæret skal f.eks. være rimeligt, og advokaten skal i forbrugerforhold uopfordret fortælle dig, hvad det kommer til at koste. Hvis ikke det er muligt skal advokaten oplyse dig om, hvilke hovedelementer, der vil indgå i den rådgivning, som du skal betale for.

Ingen standardtimepris
Der gælder ikke én fast timepris for alle advokater. Det ville faktisk være i strid med konkurrencereglerne. Der skal være fri konkurrence – også på prisen. Hvis du er i tvivl om, hvad det skal koste, så ring rundt til et par advokatkontorer og spørg, hvad de skal have for at se på sagen. Nogle advokater kan tage mere for rådgivningen end andre kan, f.eks. fordi de er specialister på lige netop deres felt.

Din økonomiske situation har betydning
Det kan også være, at din situation kan berettige til enten Fri proces eller retshjælp. Det rådgiver advokaten dig om.

Har du en forsikring der dækker advokatens salær?
Langt de fleste har en retshjælpsforsikring, som i en række sager dækker langt det meste af udgiften til advokatens salær. Retshjælpsforsikring er indbygget i familieforsikringen, og i de fleste forsikringer af dit hus, din bil og din båd.

Hvor meget af din tid og dine kræfter vil du selv investere?
Retfærdighed skal ske fyldest. Alligevel kan det en gang imellem være en god ide at gøre op med sig selv, hvor megen tid og hvor mange ressourcer du vil bruge på at få ret. Det er også vigtigt for at kunne vurdere advokatens pristilbud, at du på forhånd har indstillet dig på, hvad du selv vil bruge af tid og energi på opgaven. Tal derfor også med advokaten om, hvad det i givet fald vil kræve af dig, hvis I skal løse en opgave sammen.