Velkommen til Nunatsinni Advokatit • Grønlandske Advokater

Advokatforeningen er en sammenslutning af de fleste advokatkontorer i Grønland.

Foreningens formål er, at højne advokatstandens anseelse, at forøge dens dygtighed, at fremme dens erhvervsinteresser og at virke for gode kollegiale forhold.

Foreningen er ikke en klageinstans, hvorfor der henvises til punktet ”Klager”.

Hvis du ønsker at kontakte foreningen, kan du enten kontakte et af vore medlemmer eller foreningens bestyrelse.

Nedenfor er anført den nuværende bestyrelse i Nunatsinni Advokatit ● Grønlandske Advokater:

Bestyrelsesformand: Advokat Marie Louise Frederiksen, frederiksen advokatanpartsselskab, tlf. (+299) 49 88 99, ml@frederiksen.gl

Bestyrelsesmedlem: Advokat Ulrik Blidorf, Inuit Law, telefon (+299) 52 36 22, blidorf@inuitlaw.gl

Bestyrelsesmedlem: Advokat Jannik Isidor, Arctic Law Greenland ApS, telefon (+299) 32 12 52, ji@alg.gl

Bestyrelsesmedlem: Advokat Thor Suhr, Nuna Advokater ApS, telefon (+299) 32 13 70, ts@nuna-law.gl