Hvis du vil kontakte foreningen ....

Hvis du ønsker at kontakte foreningen kan du enten kontakte et af vore medlemmer eller foreningens bestyrelse.

Nedenfor er anført den nuværende bestyrelse i Nunatsinni Advokatit Grønlandske Advokater:

Formand: advokat Peter Schriver, telefon 32 13 70, email ps@nuna-law.gl
Næstformand: advokat Finn Meinel, telefon 341050, email finn@meinel.gl
Kasserer: advokat 
Jens Paulsen, telefon 321252, email jp@alg.gl