Hvis du vil kontakte foreningen ....

Hvis du ønsker at kontakte foreningen kan du enten kontakte et af vore medlemmer eller foreningens bestyrelse.

Nedenfor er anført den nuværende bestyrelse i Nunatsinni Advokatit Grønlandske Advokater:

Formand: advokat Britta Kjeldsen, telefon 32 12 52, email bk@alg.gl
Kasserer: advokat Kista Høegh-Niclasen
, telefon 32 13 70, email kh@nuna-law.gl
Medlem: 
advokat Marie Louise Frederiksen, telefon 34 10 50, email mlf@meinel.gl